Domkirkepladsen sommeren 2012

Udgravninger omkring Domkirken i Ribe

Opgravning af den gamle asfalterede vej, nedgravning af kloakledninger og ændring af kloaken i Præstegade. Flisearbejdet på Domkirkepladsen. Udgravning af rester efter huse i Stenbogade.

 

Retur til Domkirken