Domkirkepladsen januar/februar 2012

De arkæologiske udgravninger omkring Domkirken i Ribe

Udgravning af grave ved østsiden af Ribe Domkirke, her fandt man også en såkaldt vognfadding fra vikingetiden. I denne vognfadding lå der perler og sølvsmykker, sandsynligvis gravgods til en kvinde.Ved den Gamle Arrest fandt man rester af den gamle kirkegårdsmur. Alt opmåles og noteres, lige som alt bliver dokumenteret med billeder.

 

Retur til Domkirken